Krizové řízení obce Horní Paseka

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s:
  • přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
  • ochranou kritické infrastruktury.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

  1. Nebezpečný OXID UHELNATÝ
  2. Včasné zavolání může zachránit život
  3. Požár v domácnosti
  4. Požáry způsobené kouřením
  5. Jak se zachovat při požáru