O obci Horní Paseka:

Obec Horní Paseka leží v Kraji Vysočina nedaleko města Ledeč nad Sázavou.

Vznik samostatné obce: rok 1990

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1265.

Počet obyvatel: 70

Trvale obydlené domy:18

Chalupy: 24

Chaty: 52

Nadmořská výška: 596 m n.m.

Katastrální vyměra je 934,98 ha.

Celé katastrální území se nachází v přírodním parku Melechov.

Osady:
Zahrádka
V Horách
Studénky
Chalupy
V Sukdolí

Dění v obci:

Za posledních 22 let se v obci mnohé změnilo k lepšímu.  V roce 1997 byl vybudován obecní úřad, za což patří poděkování bývalému starostovi panu Adolfu Janečkovi i celému zastupitelstvu. Následně byla vybudována víceúčelová vodní nádrž a zhotovena nová kaplička u obecního úřadu na místě kapličky původní. Na místní hřbitov byl zaveden přívod vody a elektrická energie a rovněž byla provedena generální úprava obvodového zdiva včetně parkové úpravy a nového povrchu přilehlého parkoviště.
V obci Zahrádka zajišťuje obec pravidelnou údržbu a opravu hřbitova, který je ve vlastnictví obce Horní Paseka. V roce 2008 byla vybudována dvě odpočívadla pro turisty a cyklisty. U Křižné Studánky (jinak též také Husitské) byla opravena kaplička a nainstalováno cca 30 lavic srubového typu. Každoročně v srpnu se zde koná významná pouť, na níž se scházejí lidé, kteří mají vztah k tomuto nádhernému koutu Vysočiny.
V průběhu dalších let byl zhotoven příruční sklad u obecního úřadu, autobusová čekárna, nástupiště, park a veřejně přístupný internetový kiosek.  Dále byly realizovány tyto akce: zpevněná plocha pro kontejnery, nový povrch na části místních komunikací, tři autobusové čekárny (srubového typu). V roce 2011 byl proveden hydrogeologický vrt pro budoucí zásobování části obce pitnou vodou.  Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 100 000,- Kč na odvodnění kostela Svatého Víta v Zahrádce, dále příspěvek ve výši 5 000,- Kč na narozené dítě rodičů trvale hlášených v obci a 5 000,- Kč při úmrtí trvale bydlícího občana (pro příbuzné zesnulého, který byl v obci trvale hlášen). Obecní zastupitelstvo má v plánu v budoucnu realizovat čistírnu odpadních vod atd…