Památky obce Horní Paseka:Křižná studánka pod Šafranicí u Zahrádky

Křižná studánka (Husitská Studánka):

Na úbočí vrchu Šafranice ( 624 m n. m. ), nedaleko bývalé Zahrádky,
leží poutní místo Křižná studánka, někdy také nazývaná Husitská.
Hlubokými lesy tudy dříve procházel misionář Čáslavského kraje P.
Václav Hanzeli.

Chodíval upevňovat katolickou víru v těchto tehdy Bohem zapomenutých
místech Čech. Často se zastavoval u lesní studánky a omýval si bolavé
oči.
Po jejich omytí se mu vždy značně ulevilo a později i bolest úplně
zmizela. Z vděčnosti nad tímto nečekaným uzdravením nechal v roce 1741
zřídit nad studánkou dřevěný kříž a po jeho stranách sochy Panny Marie
a sv. Víta z dubového dřeva. Svatý Vít byl patronem kostela v Zahrádce
a P. Václav Hanzeli zde byl v letech 1730 - 1736 kaplanem. Kříž se
sochami stál mezi dvěma lipami. Ta po levé straně se zde dochovala
dodnes a její stáří lze odhadovat na tři sta let. Nad studánkou byla
postavena dřevěná kaplička. Na jejích vnějších stěnách namaloval malíř
Josef Svoboda z Lukavce v roce 1742 dvanáct obrázků svatých. Kolem celé
kapličky byly zhotoveny dřevěné lavice pro poutníky. Těch ke kapličce
přicházel stále větší a větší počet. Omývali se ve studánce, modlili se
k Bohu a odnášeli si vodu v lahvích domů. V roce 1845 nechala Kateřina
Daňková postavit na místě dřevěného kříže, kříž kamenný s litinovým
Kristem.

Dřevo snadno pohléhá zkáze, a tak se zahrádecká obec rozhodla postavit na místě dřevěných soch v roce
1868 kamennou kapli. Stavbu prováděl zahrádecký zednický mistr V.H.
Křišta. Bylo to potřebné pro stále větší počet věřících, kteří na toto
místo přicházeli. Až do dnešních dnů se tu konají dvě slavné poutě. V
červenci ji pořádá Československá církev husitská a v srpnu církev
katolická.

V roce 1912 byla kaple na náklady zahrádecké obce opravena a vnitřek
vyzdoben. Za druhé světové války přišla kaple o svůj 30 kg těžký zvon.
Nový zde byl zavěšen po válce. V roce 1932 byla část zdejších pramenů
stažena do vodojemu a veden odtud veřejný vodovod do Zahrádky. Poutní
místo Křižná studánka je oblíbeným místem nejen nábožensky založených
poutníků, ale i velkého množství turistů, kteří do těchto hezkých míst
rádi zavítají. Je možné provádět svatební obřady v malebné přírodě.

Historické údaje čerpány z knihy „TOULKY VRCHOVINOU“ a dalších odborných publikací pana Františka Plevy.

 

Posezení u křižné studánky

 

 

 

 

 

 

 

Husitská studánka pod Šafranicí